คำขวัญ วิสัยทัศน์ พันธกิจ

คำขวัญประจำเทศบาล : หนองหลวงกว้างไกล สายใยลำน้ำลาว สืบสานเรื่องราว เวียงชัยนารายณ์