เอกสารยื่นชำระภาษีท้องถิ่น

ลำดับ รายการ วันที่ รายละเอียด
1 แบบคำร้องทั่วไปขอเข้าร่วมบริการขยะมูลฝอย 19 สิงหาคม 2564 ดาวน์โหลดไฟล์
2 คำร้องคัดค้านการประเมินภาษี (ภ.ด.ส.10) 19 สิงหาคม 2564 ดาวน์โหลดไฟล์
3 แบบภาษีป้าย 22 สิงหาคม 2561 ดาวน์โหลดไฟล์
4 แจ้งยกเลิกป้าย 22 สิงหาคม 2561 ดาวน์โหลดไฟล์
5 แจ้งยกเลิกประกอบกิจการ 22 สิงหาคม 2561 ดาวน์โหลดไฟล์
6 แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.5) 19 สิงหาคม 2564 ดาวน์โหลดไฟล์
7 ความรู้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 19 สิงหาคม 2564 ดาวน์โหลดไฟล์
8 ความรู้ภาษีป้าย 19 สิงหาคม 2564 ดาวน์โหลดไฟล์

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น