รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

download

รายงานตามแผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต ปี พ.ศ.2563

เมื่อวันที่ โดย งานนิติการ

download

รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เมื่อวันที่ โดย งานนิติการ

download

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน (1ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563)

เมื่อวันที่ โดย งานธุรการ

download

งบแสดงผลการดำเนินงาน

เมื่อวันที่ โดย งานการเงินและบัญชี

download

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2562

เมื่อวันที่ โดย งานธุรการ

download

ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ โดย งานธุรการ

download

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563(เดือนมกราคม 2563 - มีนาคม 2563 ไตรมาส 2)

เมื่อวันที่ โดย งานธุรการ

download

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563(เดือนตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2562 ไตรมาส 1)

เมื่อวันที่ โดย งานธุรการ

download

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562(เดือนกรกฎาคม 2562 - กันยายน 2562 ไตรมาส 4)

เมื่อวันที่ โดย งานธุรการ

download

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562(เดือนเมษายน 2562 - มิถุนายน 2562 ไตรมาส 3)

เมื่อวันที่ โดย งานธุรการ

download

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562(เดือนมกราคม 2562 - มีนาคม 2562 ไตรมาส 2)

เมื่อวันที่ โดย งานธุรการ

download

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562(เดือนตุลาคม 2561 - ธันวาคม 2561 ไตรมาส 1)

เมื่อวันที่ โดย งานธุรการ

download

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เมื่อวันที่ โดย งานธุรการ

download

รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เมื่อวันที่ โดย งานธุรการ

download

แบบรายงานการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เมื่อวันที่ โดย งานธุรการ

download

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา-ปีงบประมาณ-2561-เม.ย.-61-ก.ย.-61 (2)

เมื่อวันที่ โดย งานนิติการ

download

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา-ปีงบประมาณ-2561-ต.ค.-60-มี.ค.-61 (1)

เมื่อวันที่ โดย งานนิติการ

ลำดับ รายการ วันที่ รายละเอียด
1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา-ปีงบประมาณ-2561-ต.ค.-60-มี.ค.-61 (1) 05 พฤศจิกายน 2561 ดาวน์โหลดไฟล์
2 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา-ปีงบประมาณ-2561-เม.ย.-61-ก.ย.-61 (2) 05 พฤศจิกายน 2561 ดาวน์โหลดไฟล์
3 แบบรายงานการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 12 พฤศจิกายน 2561 ดาวน์โหลดไฟล์
4 รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 12 พฤศจิกายน 2561 ดาวน์โหลดไฟล์
5 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 10 มิถุนายน 2562 ดาวน์โหลดไฟล์
6 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562(เดือนตุลาคม 2561 - ธันวาคม 2561 ไตรมาส 1) 03 มกราคม 2562 ดาวน์โหลดไฟล์
7 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562(เดือนมกราคม 2562 - มีนาคม 2562 ไตรมาส 2) 02 เมษายน 2562 ดาวน์โหลดไฟล์
8 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562(เดือนเมษายน 2562 - มิถุนายน 2562 ไตรมาส 3) 01 มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดไฟล์
9 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562(เดือนกรกฎาคม 2562 - กันยายน 2562 ไตรมาส 4) 01 มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดไฟล์
10 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563(เดือนตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2562 ไตรมาส 1) 01 มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดไฟล์
11 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563(เดือนมกราคม 2563 - มีนาคม 2563 ไตรมาส 2) 01 มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดไฟล์
12 ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 05 มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดไฟล์
13 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2562 05 มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดไฟล์
14 งบแสดงผลการดำเนินงาน 16 มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดไฟล์
15 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน (1ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) 02 กรกฎาคม 2563 ดาวน์โหลดไฟล์
16 รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 01 ตุลาคม 2563 ดาวน์โหลดไฟล์
17 รายงานตามแผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต ปี พ.ศ.2563 01 ตุลาคม 2563 ดาวน์โหลดไฟล์

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น