รายงานการเงิน

ลำดับ รายการ วันที่ รายละเอียด
1 งบการเงินตามมาตรา 72 18 มีนาคม 2564 ดาวน์โหลดไฟล์
2 ประกาศการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564(งบการเงินตามมาตรา 72) 28 มีนาคม 2565 ดาวน์โหลดไฟล์
3 แก้ไขงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 19 สิงหาคม 2565 ดาวน์โหลดไฟล์
4 แก้ไขงบการเงินตามมาตรา 72 19 สิงหาคม 2565 ดาวน์โหลดไฟล์
5 งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามมาตรา 72 05 เมษายน 2566 ดาวน์โหลดไฟล์

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น