แผนการดำเนินงาน

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561

เมื่อวันที่ โดย งานนิติการ

download

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2561-เพิ่มเติมครั้งที่-1

เมื่อวันที่ โดย งานนิติการ

download

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2561-เพิ่มเติมครั้งที่-2

เมื่อวันที่ โดย งานนิติการ

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) ของเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

เมื่อวันที่ โดย งานบริหารงานทั่วไป

download

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ โดย งานธุรการ

download

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติมครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ โดย งานธุรการ

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3)

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 ของเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) ของเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เมื่อวันที่ โดย งานธุรการ

download

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติมครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ โดย งานธุรการ

ลำดับ รายการ วันที่ รายละเอียด
1 ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 30 ตุลาคม 2561 ดาวน์โหลดไฟล์
2 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 05 พฤศจิกายน 2561 ดาวน์โหลดไฟล์
3 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2561-เพิ่มเติมครั้งที่-1 05 พฤศจิกายน 2561 ดาวน์โหลดไฟล์
4 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2561-เพิ่มเติมครั้งที่-2 05 พฤศจิกายน 2561 ดาวน์โหลดไฟล์
5 ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) ของเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย 05 มีนาคม 2562 ดาวน์โหลดไฟล์
6 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 10 มิถุนายน 2562 ดาวน์โหลดไฟล์
7 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 10 มิถุนายน 2562 ดาวน์โหลดไฟล์
8 ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) 26 มิถุนายน 2562 ดาวน์โหลดไฟล์
9 ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3) 09 ตุลาคม 2562 ดาวน์โหลดไฟล์
10 ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 ของเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย 21 ตุลาคม 2562 ดาวน์โหลดไฟล์
11 ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) ของเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย 11 พฤศจิกายน 2562 ดาวน์โหลดไฟล์
12 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 01 มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดไฟล์
13 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 01 มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดไฟล์