แผนการดำเนินงาน

download

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน)

เมื่อวันที่ โดย admin

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติมครั้งที่ 2 ของเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

เมื่อวันที่ โดย admin

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2566 ของเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

เมื่อวันที่ โดย admin

download

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แก้ไขครั้งที่ 1 พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ โดย admin

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ โดย admin

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เพิ่มเติมครั้งที่ 4) ของเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

เมื่อวันที่ โดย admin

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3) ของเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

เมื่อวันที่ โดย admin

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) ของเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

เมื่อวันที่ โดย admin

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 ของเทสบาลตำบลสิริเวียงชัย

เมื่อวันที่ โดย admin

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) ของเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

เมื่อวันที่ โดย admin

download

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติมครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ โดย งานธุรการ

download

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เมื่อวันที่ โดย งานธุรการ

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) ของเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 ของเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3)

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติมครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ โดย งานธุรการ

download

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ โดย งานธุรการ

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) ของเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

เมื่อวันที่ โดย งานบริหารงานทั่วไป

download

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2561-เพิ่มเติมครั้งที่-2

เมื่อวันที่ โดย งานนิติการ

download

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2561-เพิ่มเติมครั้งที่-1

เมื่อวันที่ โดย งานนิติการ

download

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561

เมื่อวันที่ โดย งานนิติการ

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลำดับ รายการ วันที่ รายละเอียด
1 ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 30 ตุลาคม 2561 ดาวน์โหลดไฟล์
2 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 05 พฤศจิกายน 2561 ดาวน์โหลดไฟล์
3 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2561-เพิ่มเติมครั้งที่-1 05 พฤศจิกายน 2561 ดาวน์โหลดไฟล์
4 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2561-เพิ่มเติมครั้งที่-2 05 พฤศจิกายน 2561 ดาวน์โหลดไฟล์
5 ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) ของเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย 05 มีนาคม 2562 ดาวน์โหลดไฟล์
6 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 10 มิถุนายน 2562 ดาวน์โหลดไฟล์
7 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 10 มิถุนายน 2562 ดาวน์โหลดไฟล์
8 ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) 26 มิถุนายน 2562 ดาวน์โหลดไฟล์
9 ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3) 09 ตุลาคม 2562 ดาวน์โหลดไฟล์
10 ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 ของเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย 21 ตุลาคม 2562 ดาวน์โหลดไฟล์
11 ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) ของเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย 11 พฤศจิกายน 2562 ดาวน์โหลดไฟล์
12 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 01 มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดไฟล์
13 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 01 มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดไฟล์
14 ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) ของเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย 10 มกราคม 2565 ดาวน์โหลดไฟล์
15 ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 ของเทสบาลตำบลสิริเวียงชัย 01 ตุลาคม 2564 ดาวน์โหลดไฟล์
16 ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) ของเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย 10 มีนาคม 2565 ดาวน์โหลดไฟล์
17 ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3) ของเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย 09 มิถุนายน 2565 ดาวน์โหลดไฟล์
18 ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เพิ่มเติมครั้งที่ 4) ของเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย 16 สิงหาคม 2565 ดาวน์โหลดไฟล์
19 ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 14 กันยายน 2565 ดาวน์โหลดไฟล์
20 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แก้ไขครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 18 พฤศจิกายน 2565 ดาวน์โหลดไฟล์
21 ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2566 ของเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย 04 มกราคม 2566 ดาวน์โหลดไฟล์
22 ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติมครั้งที่ 2 ของเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย 01 มีนาคม 2566 ดาวน์โหลดไฟล์
23 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน) 05 เมษายน 2566 ดาวน์โหลดไฟล์

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น