เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

download

เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

เมื่อวันที่ โดย admin

download

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสิริเวียงชัยประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2565 - รายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณทั่วไป

เมื่อวันที่ โดย admin

download

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสิริเวียงชัยประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2565 - รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณทั่วไป

เมื่อวันที่ โดย admin

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ โดย งานธุรการ

download

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

เมื่อวันที่ โดย งานธุรการ

download

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

เมื่อวันที่ โดย งานธุรการ

download

การพิจารณาทบทวนปรับปรุง เปลี่ยนแปลงยกเลิกภารกิจ หรือข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ

เมื่อวันที่ โดย งานบริหารเจ้าหน้าที่

download

เทศบัญญัติงบประมาณ ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ โดย งานธุรการ

download

รายงายรายละเอียดประมาณการรายจ่ายทั่วไป

เมื่อวันที่ โดย งานบริหารเจ้าหน้าที่

download

รายงายรายละเอียดประมาณการรายรับ พ.ศ.2563

เมื่อวันที่ โดย งานบริหารเจ้าหน้าที่

download

รายงานรายรับ พ.ศ.2563

เมื่อวันที่ โดย งานบริหารเจ้าหน้าที่

download

รายงานประมาณการรายจ่าย พ.ศ.2563

เมื่อวันที่ โดย งานบริหารเจ้าหน้าที่

download

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เมื่อวันที่ โดย งานบริหารเจ้าหน้าที่

download

เทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ โดย งานบริหารงานทั่วไป

download

ประกาศเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2561

เมื่อวันที่ โดย งานการเงินและบัญชี

download

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เมื่อวันที่ โดย งานนิติการ

download

เทศบัญญัติ 2561

เมื่อวันที่ โดย admin

download

เทศบัญญัติงบประมาณ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ โดย งานนิติการ

ลำดับ รายการ วันที่ รายละเอียด
1 เทศบัญญัติงบประมาณ ประจำปี 2562 05 พฤศจิกายน 2561 ดาวน์โหลดไฟล์
2 เทศบัญญัติ 2561 08 พฤศจิกายน 2561 ดาวน์โหลดไฟล์
3 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 09 พฤศจิกายน 2561 ดาวน์โหลดไฟล์
4 ประกาศเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2561 13 พฤศจิกายน 2561 ดาวน์โหลดไฟล์
5 เทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2562 05 มีนาคม 2562 ดาวน์โหลดไฟล์
6 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 10 กันยายน 2562 ดาวน์โหลดไฟล์
7 รายงานประมาณการรายจ่าย พ.ศ.2563 10 กันยายน 2562 ดาวน์โหลดไฟล์
8 รายงานรายรับ พ.ศ.2563 10 กันยายน 2562 ดาวน์โหลดไฟล์
9 รายงายรายละเอียดประมาณการรายรับ พ.ศ.2563 10 กันยายน 2562 ดาวน์โหลดไฟล์
10 รายงายรายละเอียดประมาณการรายจ่ายทั่วไป 10 กันยายน 2562 ดาวน์โหลดไฟล์
11 เทศบัญญัติงบประมาณ ประจำปี 2563 12 มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดไฟล์
12 การพิจารณาทบทวนปรับปรุง เปลี่ยนแปลงยกเลิกภารกิจ หรือข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ดาวน์โหลดไฟล์
13 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย 17 กันยายน 2563 ดาวน์โหลดไฟล์
14 รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย 17 กันยายน 2563 ดาวน์โหลดไฟล์
15 ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 17 กันยายน 2563 ดาวน์โหลดไฟล์
16 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสิริเวียงชัยประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2565 - รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณทั่วไป 28 มกราคม 2565 ดาวน์โหลดไฟล์
17 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสิริเวียงชัยประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2565 - รายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณทั่วไป 28 มกราคม 2565 ดาวน์โหลดไฟล์
18 เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย 14 กันยายน 2565 ดาวน์โหลดไฟล์

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น