ศูนย์รับเรื่อง ร้องทุกข์การทุจริต

download

รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เมื่อวันที่ โดย งานนิติการ

download

รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เมื่อวันที่ โดย งานนิติการ

download

คำสั่งจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ โดย งานนิติการ

download

รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เมื่อวันที่ โดย งานนิติการ

download

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

เมื่อวันที่ โดย งานนิติการ

download

คู่มือปฏิบัติงานผลประโยชน์ทับซ้อน

เมื่อวันที่ โดย งานนิติการ

download

คู่มือปฏิบัติงานร้องเรียน-จัดซื้อจัดจ้าง

เมื่อวันที่ โดย งานนิติการ

ลำดับ รายการ วันที่ รายละเอียด
1 คู่มือปฏิบัติงานร้องเรียน-จัดซื้อจัดจ้าง 12 มิถุนายน 2562 ดาวน์โหลดไฟล์
2 คู่มือปฏิบัติงานผลประโยชน์ทับซ้อน 12 มิถุนายน 2562 ดาวน์โหลดไฟล์
3 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 12 มิถุนายน 2562 ดาวน์โหลดไฟล์
4 รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 12 มิถุนายน 2562 ดาวน์โหลดไฟล์
5 คำสั่งจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 10 ตุลาคม 2562 ดาวน์โหลดไฟล์
6 รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 31 ตุลาคม 2562 ดาวน์โหลดไฟล์
7 รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 01 ตุลาคม 2563 ดาวน์โหลดไฟล์

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น