การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

download

กิจกรรมการประชุมคณะทำงานเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่หลวงหนอง จังหวัดเชียงราย ในวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์หนองหลวง หมู่ที่ 16 ตำบลเวียงชัย อำเภอเว

เมื่อวันที่ โดย admin

download

กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2566

เมื่อวันที่ โดย admin

download

การประชุมสภาเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งมีตัวแทนจากการรถไฟแห่งประเทศไทย เข้าร่วมเพื่อชี้แจงรายละเอียดการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างทางรถ

เมื่อวันที่ โดย admin

ลำดับ รายการ วันที่ รายละเอียด
1 การประชุมสภาเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งมีตัวแทนจากการรถไฟแห่งประเทศไทย เข้าร่วมเพื่อชี้แจงรายละเอียดการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างทางรถ 20 มีนาคม 2566 ดาวน์โหลดไฟล์
2 กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2566 20 มีนาคม 2566 ดาวน์โหลดไฟล์
3 กิจกรรมการประชุมคณะทำงานเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่หลวงหนอง จังหวัดเชียงราย ในวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์หนองหลวง หมู่ที่ 16 ตำบลเวียงชัย อำเภอเว 20 มีนาคม 2566 ดาวน์โหลดไฟล์

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น