สถิติการให้บริการ

download

ข่้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน) 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566

เมื่อวันที่ โดย admin

download

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)

เมื่อวันที่ โดย งานธุรการ

download

ข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)

เมื่อวันที่ โดย งานธุรการ

download

ข้อมูลสถิติการรับเรื่องร้องทุกข์-ร้องเรียนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)

เมื่อวันที่ โดย งานธุรการ

download

ข้อมูลสถิติการให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอยประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)

เมื่อวันที่ โดย งานธุรการ

ลำดับ รายการ วันที่ รายละเอียด
1 ข้อมูลสถิติการให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอยประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) 01 เมษายน 2564 ดาวน์โหลดไฟล์
2 ข้อมูลสถิติการรับเรื่องร้องทุกข์-ร้องเรียนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) 01 เมษายน 2564 ดาวน์โหลดไฟล์
3 ข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) 01 เมษายน 2564 ดาวน์โหลดไฟล์
4 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) 01 เมษายน 2564 ดาวน์โหลดไฟล์
5 ข่้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน) 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566 05 เมษายน 2566 ดาวน์โหลดไฟล์

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น