5.ประกาศจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-- รอเพิ่มข้อมูล --