ภาพกิจกรรม - ผลงาน

เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ขอแจ้งประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


ประกาศเมื่อ 29 พฤศจิกายน 2562 เปิดอ่าน 239 ครั้ง , โดย admin

เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ขอแจ้งประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตพื้นที่ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ขอประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สามารถตรวจสอบข้อมูลของท่านได้ ที่เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย หรือที่ทำการกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่ที่ท่านมีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตั้งอยู่


ภาพกิจกรรม - ผลงาน อื่น ๆ