ภาพกิจกรรม - ผลงาน

พิธีมอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ให้กับประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ผู้นำหมู่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาลฯ ข้าราชการ พนักงานจ้าง


ประกาศเมื่อ 09 ธันวาคม 2562 เปิดอ่าน 176 ครั้ง , โดย งานบริหารงานทั่วไป

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ได้จัดพิธีมอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ให้กับประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ผู้นำหมู่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาลฯ ข้าราชการ พนักงานจ้าง

 

ภาพกิจกรรม - ผลงาน อื่น ๆ