ภาพกิจกรรม - ผลงาน

โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านอาชีพและรายได้แก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพการเพาะเห็ดนางฟ้า วันที่ 23 กรกฎาคม 2562


ประกาศเมื่อ 23 กรกฎาคม 2562 เปิดอ่าน 86 ครั้ง , โดย งานพัฒนาชุมชน

วันที่ 23 กรกฎาคม นายประเวช  ราชชมภู นายกเทศมนตรีตำบลสิริเวียงชัย ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านอาชีพและรายได้แก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กิจกรรมการเพาะเห็ดนางฟ้า โดยมีนายเสกศึก  ธรรมพิทักษ์ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการขยายเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดยแบ่งเป็นฐานการเรียนรู้ จำนวน 2 ฐาน คือ 1.การสาธิตการทำหัวเชื้อเห็ดฟาง 2.การทำก้อนเห็ด ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย จำนวน 30 คน


ภาพกิจกรรม - ผลงาน อื่น ๆ