ภาพกิจกรรม - ผลงาน

โครงการส่งเสริมกิจกรรมของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กิจกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 27 มีนาคม 2562 ณ บ้านเมืองรวง ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย


ประกาศเมื่อ 27 มีนาคม 2562 เปิดอ่าน 46 ครั้ง , โดย งานพัฒนาชุมชน

วันที่ 27 มีนาคม 2562 นายประเวช  ราชชมภู นายกเทศมนตรีตำบลสิริเวียงชัย ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมกิจกรรมของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กิจกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนายสมาน  เทพสุภา ผู้ใหญ่บ้านเมืองรวง เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง การบริหารจัดการขยะ และการปลูกพืชผักอินทรีย์สวนครัว โดยแบ่งเป็น 6 ฐานการเรียนรู้ ฐานที่ 1 ฐานบริหารและจัดการขยะ ฐานที่ 2 การเพาะลูกกบ ฐานที่ 3 ลดรายจ่าย-เพิ่มรายได้ ฐานที่ 4 เมล็ดพันธุ์พืช ฐานที่ 5 บ้านสวยรวยสุข และฐานที่ 6 กระบวนการผลิตเมล็ดกาแฟแบบครบวงจร ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาล และผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย จำนวน 100 คน


ภาพกิจกรรม - ผลงาน อื่น ๆ