ภาพกิจกรรม - ผลงาน

โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หมู่ที่ 6 และ 16 (การทำกาแฟ) ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562


ประกาศเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2562 เปิดอ่าน 18 ครั้ง , โดย งานพัฒนาชุมชน

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 นายประเวช  ราชชมภู นายกเทศมนตรีตำบลสิริเวียงชัย ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หมู่ที่ 6 และ 16 (การทำกาแฟ) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีนายสุชาติ  ตามี่ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุมแปรรูปกาแฟดอยช้าง อาข่า-ลีซอ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกาแฟ เมล็ดกาแฟ สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดยแบ่งเป็นฐานการเรียนรู้ จำนวน 2 ฐาน ฐานที่ 1 การฝึกชงชา ฐานที่ 2 การฝึกชงกาแฟ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หมู่ที่ 6 และ 16 จำนวน 30 คน