ภาพกิจกรรม - ผลงาน

เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ได้ดำเนินการล้างทำความสะอาดตลาด จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ตลาดสดศรีเวียง ม.3 และตลาดสดบ้านด้าย ม.4


ประกาศเมื่อ 10 สิงหาคม 2563 เปิดอ่าน 517 ครั้ง , โดย งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม

ด้วยอำเภอเวียงชัยได้กำหนดมาตรการล้างตลาดเพื่อป้องกันนโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ทุกแห่งพร้อมกันในวันที่ 25 มี.ค.63 เวลา 09.00 น. ซึ่ง
เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ได้ดำเนินการล้างทำความสะอาดตลาด จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ตลาดสดศรีเวียง ม.3 และตลาดสดบ้านด้าย ม.4 โดยมีกำนัน ผญบ. ผู้นำหมู่บ้าน ม.3,4,5,11,15,17,18 /สมาชิกสภาฯ/อสม./ จนท.เทศบาล /ประชาชนจิตอาสา/พ่อค้า แม่ค้าที่จำหน่ายสินค้าในตลาด และเจ้าของตลาดทั้ง 2 แห่ง

 
 

ภาพกิจกรรม - ผลงาน อื่น ๆ