ภาพกิจกรรม - ผลงาน

เทศบาลตำบลสิริเวียงชัยนำหน้ากากอนามัยแบบผ้าแจกจ่ายให้กับประชาชนบางส่วน ณ ตลาดสดศรีเวียง


ประกาศเมื่อ 25 มีนาคม 2563 เปิดอ่าน 116 ครั้ง , โดย งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม

วันที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 15.30 น. นายประเวช ราชชมภู นายกเทศมนตรีตำบลสิริเวียงชัย พร้อมด้วยกำนันตำบลเวียงชัย ได้นำหน้ากากอนามัยแบบผ้าแจกจ่ายให้กับประชาชนบางส่วน ณ ตลาดสดศรีเวียง โดยใช้เวลาอย่างรวดเร็วเพื่อรักษาระยะห่างของประชาชน และขอขอบคุณจิตอาสา กลุ่มบ้านปง บ้านใหม่โพธิ์งาม บ้านด้ายเจริญ พนักงานเทศบาลฯ ที่่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันเย็บหน้ากากอนามัย


ภาพกิจกรรม - ผลงาน อื่น ๆ