ภาพกิจกรรม - ผลงาน

เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563 ตามโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ \"รวมใจไทย ปลูกต้นไม่ เพ


ประกาศเมื่อ 08 พฤษภาคม 2563 เปิดอ่าน 137 ครั้ง , โดย งานบริหารงานทั่วไป

วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 นายกประเวช ราชชมภู นายกเทศมนตรีตำบลสิริเวียงชัย พร้อมด้วยปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วน และพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ได้จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563 ตามโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ \"รวมใจไทย ปลูกต้นไม่ เพื่อแผ่นดิน\" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น


ภาพกิจกรรม - ผลงาน อื่น ๆ