ภาพกิจกรรม - ผลงาน

กิจกรรมรณรงค์ต้านภัยไข้เลือดออกจากยุงลาย เทศบาลตำบลสิริเวียงชัยร่วมกับกับอำเภอเวียงชัย อสม.และประชาชนในพื้นที่ร่วมกันรณรงค์เพื่อป้องกันไข้เลือดออกในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย


ประกาศเมื่อ 23 มิถุนายน 2563 เปิดอ่าน 55 ครั้ง , โดย งานธุรการ