ภาพกิจกรรม - ผลงาน

กิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้แก่พนักงานที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปี พ.ศ.2562 นายทัศจนัย แก่นดี ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า กองช่าง เทศบาลตำบลสิิริเวียงชัย


ประกาศเมื่อ 03 สิงหาคม 2563 เปิดอ่าน 147 ครั้ง , โดย งานธุรการ