ภาพกิจกรรม - ผลงาน

กิจกรรมอบรมให้ความรู้และขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนชุมชน และวิธีงบประมาณ ให้แก่ผู้นำหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น


ประกาศเมื่อ 20 กรกฎาคม 2563 เปิดอ่าน 187 ครั้ง , โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 นายประเวช ราชชมภู นายกเทศมนตรีตำบลสิริเวียงชัย ได้เป็นประธานเปิดโครงการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กิจกรรม:อบรมให้ความรู้และขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนชุมชน และวิธีงบประมาณ ให้แก่ผู้นำหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุน คณะกรรมการติดตามฯ และพนักงานเทศบาล โดยมี ผอ.วันวิสา วงค์ชัย สนง.ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย และคุณกาญจนา ศรีพรม นวก.พัฒนาชุมชนชำนาญการ สนง.พัฒนาชุมชนอำเภอเวียงชัย เป็ยวิทยากรให้ความรู้ในวันนี้