ภาพกิจกรรม - ผลงาน

กิจกรรมรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย


ประกาศเมื่อ 21 สิงหาคม 2563 เปิดอ่าน 179 ครั้ง , โดย งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม

วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ร่วมกับ รพ.สต.บ้านด้ายหนองหล่ม และกองทุนหลักประกันสุขภาพ ได้ดำเนินการรจัดกิจกรรมรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ณ ลานหน้าอาคารเทศบาล ตั้งแต่เวลา 08.30 น. โดยมีผู้นำหมู่บ้าน อสม.ประจำหมู่บ้าน จำนวน 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 4,5,7,11,15,17,18,20 พร้อมรถอีแต๋น 8 คัน ได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ในหมู่บ้าน