ภาพกิจกรรม - ผลงาน

จัดกิจกรรมวันเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2564 โดย Big Cleaning day ทำความสะอาดบริเวณสำนักงาน ในสถานการ์ณป้องกันเชื่อไวรัส COVID-19


ประกาศเมื่อ 23 เมษายน 2564 เปิดอ่าน 49 ครั้ง , โดย งานธุรการ

วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 นายดุสิต ประภาเลิศ ปลัดเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีฯ ได้นำพนักงาน จัดกิจกรรมวันเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2564 โดย Big Cleaning day ทำความสะอาดบริเวณสำนักงาน ในสถานการ์ณป้องกันเชื่อไวรัส COVID-19