ภาพกิจกรรม - ผลงาน

กิจกรรมเดินรณรงค์การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


ประกาศเมื่อ 24 มีนาคม 2564 เปิดอ่าน 45 ครั้ง , โดย งานธุรการ

พนักงานเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย  ได้เดินรณรงค์และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย  ซึ่งจะจัดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งในวันที่  28  มีนาคม  2564  เวลา  08.00 - 17..00 น.  ณ  หน่วยเลือกตั้งที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีรายชื่อ