ภาพกิจกรรม - ผลงาน

เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย พร้อมด้วยพนักงานข้าราชการและลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมร์ร่วมต้านทุจริตคอรัปชั่น (Zero Tolerance)


ประกาศเมื่อ 01 กุมภาพันธ์ 2564 เปิดอ่าน 47 ครั้ง , โดย งานธุรการ

นายดุสิต  ประภาเลิศ  ปลัดเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลสิริเวียงชัย  พร้อมด้วยพนักงานข้าราชการและลูกจ้าง  ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Zero Tolerance) โดยพร้อมเพรียงกัน ณ  ที่ทำการเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย