ภาพกิจกรรม - ผลงาน

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา \"มีแล้วแบ่งปัน\" เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี


ประกาศเมื่อ 07 มิถุนายน 2564 เปิดอ่าน 114 ครั้ง , โดย งานธุรการ

วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. นายสงัด บูรณภัทรโชติ นายอำเภอเวียงชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน รพ.สมเด็จพระญาณสังวร รพ.สต.บ้านด้ายหนองหล่ม อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และเจ้้าหน้าที่เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา \"มีแล้วแบ่งปัน\" เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยได้ดำเนินกิจกรรมด้วยการนำสิ่งของอุปโภคบริโภค, ถุงยังชีพ ไปมอบให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงที่ได้รับผลกระทบ และความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid - 19) ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย