ภาพกิจกรรม - ผลงาน

อบรมโครงการฝึกอาชีพแก่ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2564 กิจกรรมทำเทียนหอมแฟนซี และน้ำมันหอมระเหยสมุนไพรไล่ยุง


ประกาศเมื่อ 15 มิถุนายน 2564 เปิดอ่าน 139 ครั้ง , โดย งานธุรการ

วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 นายทวีศักดิ์ จันทร์หน่อแก้ว นายกเทศมนตรีสิริเวียงชัยได้เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการฝึกอาชีพแก่ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2564 กิจกรรมทำเทียนหอมแฟนซี และน้ำมันหอมระเหยสมุนไพรไล่ยุง ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย