ภาพกิจกรรม - ผลงาน

งานพัฒนารายได้ออกสำรวจภาคสนามเพื่อเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และสำรวจป้ายโฆษณาของผู้ประกอบการ


ประกาศเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2564 เปิดอ่าน 9 ครั้ง , โดย งานพัฒนารายได้