ภาพกิจกรรม - ผลงาน

โครงการฝึกอาชีพกลุ่มพัฒนาสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 “กิจกรรมทำน้ำยาปรับผ้านุ่ม น้ำยาซักผ้า เจลสมุนไพร น้ำมันเหลืองสมุนไพร และยาหม่องสมุนไพร” วันที่ 6 สิงหาคม 2564


ประกาศเมื่อ 06 สิงหาคม 2564 เปิดอ่าน 24 ครั้ง , โดย งานพัฒนาชุมชน

วันที่ 6 สิงหาคม 2564 นายทวีศักดิ์  จันทร์หน่อแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลสิริเวียงชัย ได้มอบหมายให้ นางจิราภา  ใบข่อย รองนายกเทศมนตรีตำบลสิริเวียงชัย เป็นประธานในพิธีเปิด นายศรีณรงค์  สุริยะโชติ รองปลัดเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เข้าร่วมพิธีเปิด โครงการฝึกอาชีพกลุ่มพัฒนาสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 “กิจกรรมทำน้ำยาปรับผ้านุ่ม น้ำยาซักผ้า เจลสมุนไพร น้ำมันเหลืองสมุนไพร และยาหม่องสมุนไพร” โดยมีนางสาวณัฐณิชา คำโล และคณะครูจาก กศน.ตำบลเวียงชัย เป็นวิทยากรอบรม ให้ความรู้การทำน้ำยาปรับผ้านุ่ม น้ำยาซักผ้า เจลสมุนไพร น้ำมันเหลืองสมุนไพร ยาหม่องสมุนไพร ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ กลุ่มพัฒนาสตรีในเขตเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย จำนวน 30 คน และโครงการฯดังกล่าวได้ดำเนินการตามมาตรการ ป้องกันการแพร่ระบาด covid-19 ยึดหลัก D-M-H-T-T-A