ภาพกิจกรรม - ผลงาน

โครงการฝึกอาชีพแก่ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 “กิจกรรมการทำเทียนหอมแฟนซี และน้ำมันหอมระเหยสมุนไพรไล่ยุง” วันที่ 15 มิถุนายน 2564


ประกาศเมื่อ 15 มิถุนายน 2564 เปิดอ่าน 14 ครั้ง , โดย งานพัฒนาชุมชน

วันที่ 15 มิถุนายน 2564 นายทวีศักดิ์  จันทร์หน่อแก้ว นายกเทศมนตรี ได้เป็นประธานในพิธีเปิด นายดุสิต  ประภาเลิศ ปลัดเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เข้าร่วมพิธีเปิด โครงการฝึกอาชีพแก่ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 “กิจกรรมการทำเทียนหอมแฟนซี และน้ำมันหอมระเหยสมุนไพรไล่ยุง” โดยมีนางสาวณัฐณิชา คำโล และคณะครู กศน.ตำบลเวียงชัย เป็นวิทยากรอบรมการทำเทียนหอมแฟนซี และน้ำมันหอมระเหยสมุนไพรไล่ยุง ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 30 คน และโครงการฯดังกล่าวได้ดำเนินการตามมาตรการ ป้องกันการแพร่ระบาด covid-19 ยึดหลัก D-M-H-T-T-A