ภาพกิจกรรม - ผลงาน

โครงการฝึกอาชีพแก่ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 “กิจกรรมทำน้ำยาเอนกประสงค์ และสบู่เหลวล้างมือ”


ประกาศเมื่อ 09 กรกฎาคม 2564 เปิดอ่าน 16 ครั้ง , โดย งานพัฒนาชุมชน

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 นายทวีศักดิ์  จันทร์หน่อแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลสิริเวียงชัย ได้เป็นประธานในพิธีเปิด นายดุสิต  ประภาเลิศ ปลัดเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เข้าร่วมพิธีเปิด โครงการฝึกอาชีพแก่ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 “กิจกรรมทำน้ำยาเอนกประสงค์ และสบู่เหลวล้างมือ” โดยมีนางสาวณัฐณิชา คำโล และคณะครู กศน.ตำบลเวียงชัย เป็นวิทยากรการทำน้ำยาเอนกประสงค์ และสบู่เหลวล้างมือ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้พิการหรือผู้ดูแลในเขตเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย จำนวน 30 คน และโครงการฯดังกล่าวได้ดำเนินการตามมาตรการ ป้องกันการแพร่ระบาด covid-19 ยึดหลัก D-M-H-T-T-A