ภาพกิจกรรม - ผลงาน

โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หมู่ที่ 6 และ 16 “การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย” วันที่ 22 มิถุนายน 2564


ประกาศเมื่อ 22 มิถุนายน 2564 เปิดอ่าน 65 ครั้ง , โดย งานพัฒนาชุมชน

วันที่ 22 มิถุนายน 2564 นายทวีศักดิ์  จันทร์หน่อแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลสิริเวียงชัย ได้เป็นประธานในพิธีเปิด  นายดุสิต  ประภาเลิศ ปลัดเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หมู่ที่ 6 และ 16 “การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย” โดยมีวิทยากรจากวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารบ้านป่าซางเหนือ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หมู่ที่ 6 และ 16 ต.เวียงชัย จำนวน 30 คน และโครงการฯดังกล่าวได้ดำเนินการตามมาตรการ ป้องกันการแพร่ระบาด covid-19 ยึดหลัก D-M-H-T-T-A