ภาพกิจกรรม - ผลงาน

เทศบาลตำบลสิริเวียงชัยรับเกียรติบัตร จังหวัดสะอาด ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2561


ประกาศเมื่อ 29 ตุลาคม 2561 เปิดอ่าน 112 ครั้ง , โดย งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม

วันที่ 28  กันยายน 2561  เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ได้รับเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน \"จังหวัดสะอาด\" ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2561 ซึ่งมีนายประเวช  ราชชมภู นายกเทศมนตรีตำบลสิริเวียงชัย ได้เข้ารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับอำเภอ


ภาพกิจกรรม - ผลงาน อื่น ๆ