ภาพกิจกรรม - ผลงาน

การประชุมจัดทำฐานข้อมูลการดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์


ประกาศเมื่อ 12 ธันวาคม 2561 เปิดอ่าน 154 ครั้ง , โดย งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม

วันที่ 9 ธันวาคม 2561  เวลา 09.00 น.  นายสกล  แก้วปวงคำ  นายอำเภอเวียงชัย เป็นประธานเปิดการประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการปัญหาและการควบคุมแอลกอฮอล์ ในพื้นที่อำเภอเวียงชัย โดยมี คุณสิริกุล  วงษ์สิริโสภาค  รอง ผอ.สนง.คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สาธารณสุขอำเภอเวียงชัย คณะทำงานควบคุม โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร  นายกเทศมนตรีตำบลสิริเวียงชัย กำนันผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย  อำเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย


ภาพกิจกรรม - ผลงาน อื่น ๆ