ภาพกิจกรรม - ผลงาน

กิจกรรม Kick off เริ่มต้นการดำเนินการตามแผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง”


ประกาศเมื่อ 15 มกราคม 2562 เปิดอ่าน 312 ครั้ง , โดย งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม

วันอังคารที่ 15 มกราคม  2562  เวลา 08.30 น. นายสกล  แก้วปวงคำ นายอำเภอเวียงชัย เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick off เริ่มต้นการดำเนินการตามแผนรณรงค์ \"แยกก่อนทิ้ง\" เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย โดยมีนายประเวช  ราชชมภู  นายกเทศมนตรีตำบลสิริเวียงชัย กล่าวรายงาน  นางสุพรรณ พันธ์ประสิทธิกิจ ท้องถิ่นอำเภอเวียงชัย  หัวหน้าส่วนราชการน ผู้บริหารท้องถิ่น ผอ.รร.เวียงชัยวิทยาคม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนอำเภอเวียงชัย ร่วมกิจกรรมดังกล่าวฯ ณ ศาลาชมวิวหนองหลวง ตำบลเวียงชัย  อำเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย


ภาพกิจกรรม - ผลงาน อื่น ๆ