ภาพกิจกรรม - ผลงาน

โครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขและปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย


ประกาศเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เปิดอ่าน 106 ครั้ง , โดย งานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย

วันที่  14  กุมภาพันธ์  2562  ท่านสกล  แก้วปวงคำ  นายอำเภอเวียงชัย  เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ โดยมีนายประเวช  ราชชมภู  นายกเทศมนตรีตำบลสิริเวียงชัยเป็นผู้กล่าวรายงาน  โดยมี กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมทำแนวกันไฟป่าในครั้งนี้


ภาพกิจกรรม - ผลงาน อื่น ๆ