ภาพกิจกรรม - ผลงาน

การช่วยเหลือประชาชนที่เกิดผลกระทบจากวาตภัย


ประกาศเมื่อ 26 เมษายน 2562 เปิดอ่าน 87 ครั้ง , โดย งานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย

เมื่อวันที่  17,19 เมษายน 2562 เกิดเหตุวาตภัยในพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย จำนวน 8 หมู่บ้าน ได้แก ม.2,3,4,6,7,14,15,18  ครัวเรือนที่ได้รับควฝามเสียหายจำนวน 18 ครัวเรือน นายกประเวช  ราชชมภู นายกเทศมนตรีตำบลสิริเวียงชัย ได้แจ้งให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกองช่าง ลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย และให้การช่วยเหลือเร่งด่วน


ภาพกิจกรรม - ผลงาน อื่น ๆ