ภาพกิจกรรม - ผลงาน

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้การช่วยเหลือกรณีเหตุเพลิงไหม้ป่า


ประกาศเมื่อ 26 เมษายน 2562 เปิดอ่าน 100 ครั้ง , โดย งานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย

ณ เวลา 21.40 น. เกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณวันป่าขันติธรรมข้างบ่อขยะเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย นายกเทศมนตรีตำบลสิริเวียงชัยแจ้งป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน


ภาพกิจกรรม - ผลงาน อื่น ๆ