ภาพกิจกรรม - ผลงาน

กิจกรรมวันเทศบาล


ประกาศเมื่อ 02 พฤษภาคม 2562 เปิดอ่าน 119 ครั้ง , โดย admin

วันที่ 24 เมษายน 2562 เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ได้จัดกิจกรรมวันเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีนายกประเวช ราชชมภู คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ซึ่งมีพิธีทางศาสนาร่วมทำบุญ ฟังเทศน์ และมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ปฎิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2562 พร้อมทั้งบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาด พัฒนาสวนสาธารณะหนองหลวง


ภาพกิจกรรม - ผลงาน อื่น ๆ