ภาพกิจกรรม - ผลงาน

โครงการเทศบาลสัญจรพบประชาชน 2562


ประกาศเมื่อ 09 เมษายน 2562 เปิดอ่าน 220 ครั้ง , โดย admin

วันที่ 9 เมษายน 2562 นายประเวช ราชชมภู นายกเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ได้เป็นประธานเปิดโครงการเทศบาลสัญจร ปี 62 /โครงการคนดีศรีสิริเวียงชัย และโครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ปี 62 (โรงเรียนผู้สูงอายุ) ณ หอประชุมประชุมประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านด้ายกู่แก้ว ในงานผู้ลงทะเบียน จะได้รับต้นไม้ไปปลูก เช่น ต้นชงโค(ผักเสี้ยว) ต้นมะขามป้อม ต้นมะกอกน้ำ ต้นลูกหว้า(มะเกี๋ยง) มีการตัดผมฟรี จาก รร.เสริมสวยสร้อยทิพย์ / บริการฉีดยาถ่ายพยาธิ หมาแมว จาก สนง.ปศุสัตว์อำเภอ /รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร จากสำนักงานเกษตรอำเภอเวียงชัย / การสอนทำขนม (กล้วยทอด) จาก กศน.อ.เวียงชัย / ตรวจสุขภาพเบื้องต้น จาก รพ.สต.บ้านด้ายหนองหล่ม/รับพันธุ์ปลา จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเชียงราย / รับชำระภาษี รับชำระค่าธรรมเนียมขยะ รับปรึกษาด้านกฎหมาย มีการจำหน่ายสินค้าจากกลุ่มตีมีด บ้านปง หมู่ที่ 6 และผักปลอดสารพิษ จากกลุ่มผู้ปลูกผักบ้านหนองหลวง หมู่ที่ 16

 

ภาพกิจกรรม - ผลงาน อื่น ๆ