ภาพกิจกรรม - ผลงาน

การประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)


ประกาศเมื่อ 13 พฤษภาคม 2562 เปิดอ่าน 191 ครั้ง , โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายประเวช ราชชมภู นายกเทศมนตรีตำบลสิริเวียงชัย ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ได้เปิดการประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) และจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562


ภาพกิจกรรม - ผลงาน อื่น ๆ