ภาพกิจกรรม - ผลงาน

การประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกเทศบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย จำนวน 8 หมู่บ้าน ระหว่างวันที่ 3 - 6 พฤศจิกายน 2561


ประกาศเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2561 เปิดอ่าน 306 ครั้ง , โดย งานธุรการ

การประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกเทศบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมัน   ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย  จำนวน  8  หมู่บ้าน  ระหว่างวันที่  3-6  พฤศจิกายน  2561  


ภาพกิจกรรม - ผลงาน อื่น ๆ