ภาพกิจกรรม - ผลงาน

โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในวันยาเสพติดโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562


ประกาศเมื่อ 26 มิถุนายน 2562 เปิดอ่าน 272 ครั้ง , โดย งานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย

โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในวันยาเสพติดโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดความตระหนักถึงโทษและภัยของยาเสพติด ต่อภาคประชาชน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย และหน่วยงานราชการในอำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย


ภาพกิจกรรม - ผลงาน อื่น ๆ