ภาพกิจกรรม - ผลงาน

โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง บริเวณ ซอย 2 หมู่3 บ้านศรีเวียง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย


ประกาศเมื่อ 05 กรกฎาคม 2562 เปิดอ่าน 246 ครั้ง , โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย โดยนายกประเวช ราชชมภู พร้อมผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 และ เขต 2 ผู้นำหมู่บ้าน พนักงานเทศบาล และน้องๆ ฝึกงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ได้ดำเนินโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน บริเวณ ซ 2 ม.3 บ้านศรีเวียง ตำบลเวียงชัย เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังให้กับประชาชน


ภาพกิจกรรม - ผลงาน อื่น ๆ