ภาพกิจกรรม - ผลงาน

100 ปี ธงไตรรงค์ ประวัติศาสตร์ธงชาติไทย ความภาคภูมิใจของคนไทย

นายกเทศมนตรีตำบลสิริเวียงชัย ได้มอบหมายให้รองนายก ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยพนักงาน ร่่วมกิจกรรมเชิญธงชาติไทยเนื่องในวันพระ            ราชทานธงชาติไทยฯ โดยพร้อมเพรียงกัน ในวันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณหน้าเสาธง เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย