ภาพกิจกรรม - ผลงาน

โครงการป้องและควบคุมการเกิดโรคระบาดโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ 2562


ประกาศเมื่อ 09 กรกฎาคม 2562 เปิดอ่าน 104 ครั้ง , โดย งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 นายกประเวช ราชชมภู ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องและควบคุมการเกิดโรคระบาดโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีคุณทวีศักดิ์ ศรีวงค์พันธ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ศูนย์ควบคุมโรคต่ดต่อนำโดยแมลงที่ 1.3 เชียงรายเป็นวิทยาให้ความรู้เกี่ยงกับลูกน้ำยุงลาย และการใช้เครื่องพ่นหมอกควัน ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้นำหมู่บ้าน อสม. ประจำหมู่บ้าน จำนวน 14 หมู่บ้าน


ภาพกิจกรรม - ผลงาน อื่น ๆ