ภาพกิจกรรม - ผลงาน

โครงการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย และนโยบาย \"หนึ่งคณะ หนึ่งพื้นที่ หนึ่งนวัตกรรม\"


ประกาศเมื่อ 31 กรกฎาคม 2562 เปิดอ่าน 142 ครั้ง , โดย งานธุรการ

วันที่ 31 กรกฏาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายสกล แก้วปวงคำ นายอำเภอเวียงชัย ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมการประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย และนโยบาย \"หนึ่งคณะ หนึ่งพื้นที่ หนึ่งนวัตกรรม\" โดยมี ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ได้ชี้แจงนโยบายของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เชื่่อมโยงและสอดคลัองกับ \"ศาสตร์ของพระราชา\" (รัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 ) เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป ซึงมี กำนันตำบลเวียงชัย ผู้ใหญ่ จำนวน 20 หมู่บ้าน กลุ่มผู้นำต่างๆในตำบลเวียงชัย เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้


ภาพกิจกรรม - ผลงาน อื่น ๆ