ภาพกิจกรรม - ผลงาน

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชนและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562


ประกาศเมื่อ 31 กรกฎาคม 2562 เปิดอ่าน 118 ครั้ง , โดย งานนิติการ

วันที่ 31 กรกฏาคม 2562 นายประเวช ราชชมภู นายกเทศมนตรีตำบลสิริเวียงชัย ได้เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชนและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำกลุ่มต่างๆ จำนวน 14 หมู่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย โดยมีวิททยากรจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเวียงราย