ภาพกิจกรรม - ผลงาน

รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายเพื่อไม่ให้มีการแพร่กระจายของโรคไข้เลือดออก บริเวณบ้านศรีเวียง หมู่ 3 ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย


ประกาศเมื่อ 31 สิงหาคม 2562 เปิดอ่าน 204 ครั้ง , โดย งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ร่วมกับ โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวรณ์ (รพ.สงฆ์) และ อสม.ตำบลเวียงชัย ได้ร่วมรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายเพื่อไม่ให้มีการแพร่กระจายของโรคไข้เลือดออก บริเวณบ้านศรีเวียง หมู่ 3 ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย


ภาพกิจกรรม - ผลงาน อื่น ๆ