ภาพกิจกรรม - ผลงาน

โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562


ประกาศเมื่อ 20 สิงหาคม 2562 เปิดอ่าน 105 ครั้ง , โดย งานบริหารงานทั่วไป

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 นายกประเวช ราชชมภู นายกเทศมนตรีตำบลสิริเวียงชัย ได้เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยทีมวิทยาจากชมรมคนดีศรีเชียงราย

 

ภาพกิจกรรม - ผลงาน อื่น ๆ